Rendszerüzenet

Faültetés

Faültetés

Építeni szeretünk. Nem csak épületeket, hanem zöldfelületeket, erdőket, parkokat is.

A faültetés-számláló segítségével folyamatosan nyomon követhető, hogy 2021-től kezdődően napjainkig a Market-csoport projektjein (vagy azok lokációjában) önkéntes vállalás keretében, a Market-csoport által tervezetten erre a célra biztosított büdzsé terhére, valamint a kötelező előírásoknak megfelelve összesen hány darab fát telepített, és ezzel összesen hány tonna káros CO₂-t semlegesített a cégcsoport.  

Az építőipar jelentős átalakuláson megy keresztül szerte a világban. Ezeknek a változásoknak a hatásait már jelenleg is érezzük a bőrünkön, hosszútávon pedig várhatóan teljesen átformálják majd a szektort. Az az iparági szereplő, amelyik nem alkalmazkodik a változásokhoz, amelyik vállalatának működését nem helyezi fenntartható   alapokra, az lépéshátrányba kerül versenytársaival szemben. Ennek a nagy léptékű átalakulásnak a hajtóerejét egy komplex környezeti-gazdasági-társadalmi válsághelyzet adja, melynek részfolyamatai már begyűrűztek az építőiparba is, és várhatóan egyre inkább átformálják azt (COVID-19-világjárvány, globális klímaválság, ökológiai válság, globális erőforráshiány). A válsághatások enyhítése, a változásokhoz való proaktív alkalmazkodás, valamint az alapvető szemléletformálás beépítése a stratégiába, a vállalati kultúrába, éppen ezért elkerülhetetlen: az üzleti szférának alkalmazkodnia kell ezekhez a változásokhoz.

ESG a Market fókuszában

A fenntarthatóság, a társadalmi értékteremtés, a fenntarthatatlanságok minimalizálása a Market Építő Zrt. tevékenységének fókuszában áll. A vállalat felsővezetői elkötelezettek a tágan értelmezett fenntarthatóság ESG (az angol Environmental, Social és Governance szavak rövidítése) szerinti mindhárom területén, a vállalat döntéseiben a gazdasági haszon mellett egyre markánsabban megjelenik a környezeti hatás is, mint befolyásoló tényező. Mindezekkel összhangban a Market 2021-ben kijelölte azokat a fenntarthatósági stratégiai irányokat és elveket, amelyek mentén szervezve tevékenységét 2025-re a Market-csoport identitásának részévé kívánja tenni a fenntarthatóságot, a fenntartható működést.

Az épített környezet megteremtése, annak fejlesztése a gazdaság, a társadalom és a környezet érdekében történik, ezért aki igazán szeret építeni, annak a fenntarthatóság mindhárom pillére, azok mindegyikének védelme kiemelt jelentőséggel bír. Vállalatunk fenntarthatósági startégiája az előrelépési lehetőségeket a Market Építő Zrt. alapértékeivel összhangban, magasépítői tevékenységével összehangoltan, az „Építeni szeretünk” hitvallásával harmonizálva jelölte ki. Hiszen mi valóban szeretünk és nagy szakértelemmel tudunk építeni, és ahogyan épületeinket, úgy vállalatunkat is stabil, fenntartható alapokra kívánjuk helyezni. Ennek a biztos alapnak a megteremtését tűztük ki célul 2025-ig bezárólag és ennek a programnak egyik részeleme a Market FAÜLTETÉSI PROGRAM-ja. 

Önként vállalt faültetés az élhetőbb környezetért

A 2021-ben indított fatelepítési program keretében a Market Építő Zrt.  a tevékenysége során okozott CO₂-kibocsátás ellentételezése érdekében azt vállalta, hogy önkéntes alapon és saját költségére minden kivitelezési projektjén, vagy az építési helyszínei lokációjában   megduplázza a kötelezendően elültetendő fák számát, duplájára növelve ezzel azt a pozitív hatást, amit ügyfelei igényére épít. Ezzel az őszinte és igaz ESG-szemléletből fakadó kezdeményezéssel a Market-csoport hozzájárul   

 • a zöldkörnyezet gyarapodásához;
 • a szálló por megszűréséhez;
 • a biodiverzitás megőrzéséhez, mely alapfeltétel ahhoz, hogy tiszta levegőnk, minőségi vizeink, termékeny talajunk legyen;
 • a klímavédelemhez;
 • bolygónk átlaghőmérsékletének csökkentéséhez;
 • a környezet, különösen a városi környezet élhetőbbé formálásához;
 • a civilizáció által egyharmadára csökkent méretű erdőségek pótlásához;
 • több széndioxid megkötéséhez, ezzel a carbon-koncentráció csökkentéséhez;
 • a mindannyiunk számára nélkülözhetetlen oxigén termeléséhez;
 • az állatok számára élőhely és táplálék biztosításához;
 • a fenntartható jövő megteremtéséhez.

Cégcsoport

A(z) market oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.