Rendszerüzenet

Lerakták az állatkerti Pannon Park létesítményeinek alapkövét

Száz éve nem volt ilyen jelentős fejlesztés a városligeti intézményben

Kedden délután került sor a Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb fejlesztési programja, a Pannon Park létesítményeinek alapkőletételére. A megszűnt Vidámpark területén kialakítandó 5 hektáros bemutató komplexum, amelyhez a szabadtéri kifutók mellett egy 1,7 hektáros fedett park, úgynevezett biodóm is tartozik majd, 44 milliárd forintból létesül, és várhatóan az évtized végére fog elkészülni.

Kedden délután rakták le a Fővárosi Állat- és Növénykert készülő új bemutató komplexuma, a Pannon Park létesítményeinek alapkövét. Az ünnepélyes eseményen Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, Tarlós István, Budapest Főváros főpolgármestere, valamint Persányi Miklós, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója méltatta a kivitelezés alatt álló új fejlesztéseket, s az időkapszulát is közösen helyezték el. Az időkapszulába – a hagyományoknak megfelelően – egy 2017-es forgalmi érmesor, napilapok, valamint egy az eseményen aláírt emléklap került.

Az Állatkert fejlesztési területe

Az 1866-ban megnyílt Állatkert számára még 1864-ben eredetileg kijelölt terület 31 katasztrálist hold és 600 négyszögöl, vagyis valamivel több, mint 18 hektár volt. Ez a terület azonban az első kilencven év során több lépésben kevesebb, mint 11 hektárra zsugorodott, majd az 1950-es évek végétől egészen a közelmúltig változatlan maradt. A 2014-től 2016-ig tartó időszakban viszont – az intézmény története során első ízben – a kert területe növekedni tudott, összesen mintegy 7,3 hektárral. Ebből mintegy 6,5 hektárt tett ki a megszűnt Vidámparktól örökölt terület, de az Állatkert kapta meg a vasút túloldalára költözött ISZKI Országos Toxikológiai Intézet volt épületét és telkét, és néhány további kisebb telekterületet is.

A volt vidámparki területen a 2014-es és a 2015-ös szezonban átmeneti időre egy családi szabadidőpark működött Holnemvolt Park néven, részben állatkerti, részben vidámparki jellegű szolgáltatásokkal. Ezt a Holnemvolt Parkot az intézmény azért hozta létre, hogy a területre közép- és hosszútávon tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges tervezési szakasz, illetve a közbeszerzési eljárások idejére se kelljen a területet bezárni a nagyközönség előtt. A 2016-os évben már megkezdődtek a szükséges előkészítő munkálatok, a faátültetések előkészítésétől kezdve egészen a közműáthelyezésekig, sőt, már a fejlesztések megvalósításának első lépései is megkezdődtek, amelyek aztán a 2017-es év első felében is folytatódtak.

A teljes fejlesztési terület a területgyarapodásból származó 7,3 hektáron felül magába foglalja az az Állatkert egykori gazdasági udvarának területét is, mivel ennek funkciója új helyre kerül, korábbi helyét pedig átalakítva megnyitják a nagyközönség előtt. Figyelembe véve azt, hogy az Állatkert klasszikus területe 10,8 hektár, a fejlesztési terület pedig csaknem még egyszer akkora, már csak a területből is látszik, milyen nagyszabású fejlesztésről van szó. Az Állatkert másfél évszázaddal ezelőtti létesítése óta az egyetlen olyan beruházásra, amely a mostanival összemérhető nagyságrendű volt, több mint száz éve, 1909 és 1912 között került sor. Akkor – négymillió aranykoronát meghaladó összegből – az Állatkert korabeli területét teljes egészében újjáépítették, s ennek keretében hozták létre az intézmény ma is meglévő, műemlék épületeinek többségét, köztük a Főkaput, az Elefántházat, a Pálmaházat, a Kis- és a Nagysziklát is.

Fejlesztések az új területeken

A Fővárosi Állat- és Növénykert új területein négy fő fejlesztési program valósul meg az elkövetkező években. Ezek szakmai tartalmát az Állatkert által készített program alapján a Fővárosi Közgyűlés nyilvános ülésein tárgyalta, megvalósításukról pedig ellenszavazat nélkül született döntés. Magyarország Kormánya is állást foglalt az Állatkert fejlesztésére irányuló fővárosi fejlesztést mellett, és annak támogatásáról határozott.

A szóban forgó fejlesztési programok a következők:

  • Holnemvolt Vár (korábbi munkacímén „Mesepark”) – tematikájában a mesékből ismerős állatok bemutatása köré szerveződő, elsősorban a kisgyermekes családokat megcélzó, simogató állatkert karakterű, játszóházzal kiegészített létesítmény együttes, amely a volt gazdasági udvar területén, illetve az egykori Vidámpark területének az Állatkert klasszikus területe felé eső sávjában kerül kialakításra; ennek munkálatai jelenleg befejező szakaszban tartanak;
  • Pannon Park - a Kárpát-medence múltbeli élővilágát felidéző, tágas szabadkifutókból, illetve egy úgynevezett biodómból, tehát lényegében egy fedett parkból álló tematikus létesítmény együttes, amely az állatkertészet jelenlegi legkorszerűbb bemutatási módját alkalmazva kínál a külső időjárás viszontagságaitól függetlenített, ezért kedvezőtlen időjárás esetén is élvezhető több órás állatkerti élményt; ez kerül kialakításra az egykori vidámparki terület legnagyobb részében; a tervek szerint az évtized végéig készül el;
  • Hermina Garázs – az egykori vidámparki területnek a Kacsóh Pongrác út felé eső végében (ahol már a Vidámpark is egy felszíni parkolót üzemeltetett) kialakítandó, többszintes, részben a felszín alá süllyesztett, 700 férőhelyes parkoló, amely elsősorban az Állatkertbe, illetve a Városligetbe látogató, gépkocsival érkező közönség parkolási igényeit fogja szolgálni;
  • új kiszolgáló zóna – az üzemellátási funkciók korábbi helye, az egykori gazdasági udvar a Holnemvolt Vár része lesz; az onnan kiköltöztetett funkciók számára a volt vidámparki terület mögött egy új kiszolgáló zónát alakítottak ki; ide került az adminisztrációs épület és az állatorvosi állomás (a volt Toxikológiai Intézet épületének átalakításával), illetve itt került felépítésre az új üzemépület, amely a központi takarmánykonyhát, a műhelyeket, az öltözőket, valamint a könyvtárat foglalja magába.

Pannon Park és biodóm

Az új fejlesztések közül a legnagyobb szabású beruházás természetesen a Pannon Park kialakítása. E bemutató komplexum alapkőletételére került sor kedden délután. A mintegy 5 hektár alapterületű Pannon Park sajátossága, hogy a kifutók és a belső férőhelyek rendszerét az Állatkert klasszikus területén megszokottól merőben eltérő módon fogják kialakítani. A mérsékelt égövben a legtöbb állat tartásához szabadtéri kifutók vagy röpdék mellett belső férőhelyekre, állatházakra, istállókra is van szükség, ezért az állatkertekben rendszerint ezzel is, azzal is találkozhatunk, természetesen úgy, hogy a szabadtéri bemutatóhelyek mindig nagyobb területet foglalnak el a belső férőhelyeknél. Az Állatkert kevesebb, mint 11 hektárnyi klasszikus területén több mint két tucat kisebb-nagyobb állatház elégíti ki a belső férőhelyek iránti igényeket. Hasonló arányok megtartása mellett a Pannon Park 5 hektárnyi területén is legalább tíz állatházat kellene kialakítani, ám a tervezés során inkább amellett döntöttek, hogy több kisebb épület helyett a Pannon Park szabadtéri kifutóit egyetlen nagyobb, 1,7 hektár alapterületű központi építményhez fogják kapcsolni.

A szóban forgó központi építményt biodómként alakítják ki. Maga a biodóm egy építménytípus, lényegében egy fedett park, amelyet vagy önálló létesítményként, vagy állatkertek részeként szoktak általában felépíteni. Önálló biodóm működik például a kanadai Montréalban (Biodôme de Montréal), vagy a cornwall-i St. Blazey település mellett (Eden Project), illetve a helyi állatkert részeként létesítettek ilyen bemutatóhelyeket például a hollandiai Arnhemben, a németországi Lipcsében, illetve a lengyelországi Boroszlóban (Wrocław) is.

A Pannon Parkhoz tartozó biodóm kialakításának számos előnye van. Ezek közül a legfontosabb a látogatói szolgáltatások terén mutatkozik meg. Kedvezőtlen időjárás esetén ugyanis a klasszikus, pavilonszerű állatházak rendelkezésre állnak ugyan fedett, fűtött bemutatóhelyként, de amikor a közönség az egyikből a másikba megy át, ki kell menni az esőbe/hóba, a gyerekre fel kell adni a kabátot majd levenni róla stb. A biodómban viszont rossz idő esetén is több órányi, a külső időjárástól független látnivalót talál majd közönség. A tágas belső térben egyébként is egészen különleges látogatói élményeket kínáló bemutatóhelyek megvalósítására nyílik lehetőség.

További előny, hogy a biodómban nem csupán belső állattartó terek és nézőterek alakíthatók ki, hanem egy fedett park is, méghozzá jelentős mennyiségű növényzettel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a biodóm belsejében lévő park az év valamennyi hónapjában a közönség rendelkezésére tud állni. A több kisebb építmény helyett egy nagyobb kialakítása energetikai előnyökkel is jár, nem is beszélve arról, hogy a biodóm mintegy védelmező gátat képez majd a Hungária körút forgalmi zaja és légszennyezése, valamint a Pannon Park kifutói, illetve az Állatkert többi új területe között; ez a Liget belseje szempontjából is előnyös megoldás.

A Pannon Park, és a többi új fejlesztési program megvalósítása során a terület növényzete is megújul. Ebből a szempontból eleve előrelépést jelent, hogy a vidámparki hasznosítást állat- és növénykerti váltja fel. Ez könnyűszerrel be is látható az Állatkert klasszikus területének botanikai-kertészeti viszonyait összevetjük az egykori Vidámpark területén a múltban jellemző állapotokkal. Érdemes felidézni, hogy a volt vidámparki terület 6,5 hektárjából négyet burkolat (beton, aszfalt, viacolor) fedett, további mintegy másfél hektár volt beépítve, és csak a fennmaradó alig egy hektáron volt meg legalább a lehetősége annak, hogy ott növényzet legyen. A szó szoros értelmében vett parkosítás azonban erre a területre sem terjedt ki teljes egészében. A most folyamatban lévő fejlesztések nyomán egyrészt a szabadtéri zöldfelület is növekedni fog, másrészt a biodóm belsejében is jelentős lesz a növényzet, amely az egykori Vidámpark fedett létesítményeire – már csak a nyilvánvalóan eltérő funkció miatt is – egyáltalán nem volt jellemző.

A Pannon Park megvalósítását célzó fővárosi beruházás egészének forrásigénye 44 milliárd forint. Ebből 43,7 milliárd forintot Magyarország Kormánya biztosít, további 300 millió forint pedig fővárosi forrásból származik. A Pannon Park terveit a Mérték Group Zrt. készítette, a kulcsrakész kivitelezésére pedig a Market Építő Zrt. kapott megbízást. A beruházásnak a vonatkozó kormányhatározat rendelkezései alapján 2020. december 31-ig kell befejeződnie.

Cégcsoport

A(z) market oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.